top of page
Vorming en intervisie

Vorming:

Op maat van teams kunnen we vorming voorzien rond diverse thema's.

Voorbeelden voor organisaties: "omgaan met agressie", "oplossingsgerichte gesprekken in de hulpverlening", "burn-out preventie: naar een betere zelfzorg"

IN DE KIJKER: Specifiek in het kader van gezondheidspromotie en ziektepreventie voorzien we voor scholen of organisaties een infosessie/workshop rond de sigaret. We willen streven naar een rookvrije omgeving.

Intervisie: 

Bij een vraag naar intervisie richten we ons op procesbegeleiding van casusbespreking. Intervisie is een manier om de deskundigheid van medewerkers te verhogen. Mogelijke doelgroepen: CAW's, wijkgezondheidscentra, OCMW's, ziekenhuizen, CLB's, woonzorgcentra, mobiele (crisis) teams, enz. 

We hanteren verschillende methodieken (OASE-model, onderzoek- en leermethode, 5 en 10 stappen model, enz.). We bekijken wat voor jouw team het meest zinvol is. 

Tarief: specifiek per opdracht te bekijken, richtlijn: 99 euro per uur + eventuele verplaatsingskosten 

bottom of page